Blije, succesvolle ondernemers met overzicht en rust. Dat is ons doel. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van menselijke relaties en we hebben veel verstand van groepsdynamica. We richten ons op mensen in organisaties beter laten samenwerken, zodat ze effectiever worden in hun werk. We bevorderen blijvende gedragsveranderingen.

Oprichter en managing partner

Lajos Barsony

Lajos heeft een attente en dienstverlenende houding naar mensen in organisaties. Hij ontdekt snel en feilloos wat de ontwikkelingspunten zijn voor zijn opdrachtgevers. Hij heeft een loopbaan als personal coach achter de rug, waarin hij business professionals op een zeer persoonlijke en effectieve manier heeft geholpen om hun leven beter op de rit te krijgen.

Leidinggevenden en werknemers kunnen van hem en zijn partners leren om meer authentiek te zijn in hun gedrag en daardoor beter te presteren in hun organisatie. Als managing partner moedigt hij zijn opdrachtgevers aan te investeren in ontspanning en wederzijds vertrouwen. 

Barsony & Partners, Executive Business Coaching en Development vertegenwoordigt een frisse, vernieuwende visie op ondernemen, waarin mensen van diverse niveaus, karakters, functies en culturen kunnen werken aan het verbeteren van hun business performance.

Onze kernwaarden

Autonomie

 We zien het als noodzaak om medewerkers in hun baan zo veel mogelijk vrijheid te geven om het werk te organiseren naar eigen inzicht. Dit betekent dat mensen als volwaardig worden gezien en veel meer hun talenten zullen benutten.

Verbinden

Dit vraagt om anders leren samenwerken. Door met respect naar elkaar te luisteren, te leren elkaar te vertrouwen en door te proberen eerst de ander te begrijpen wordt het nieuwe samenwerken mogelijk..

Positief selecteren

We leren mensen in organisaties bewust aandacht te geven aan de positieve gedachten die ze hebben over andere mensen en situaties. 

Loslaten

Met succes afstand nemen van de eigen positie en in de schoenen van de ander gaan staan is de beste investering in een betere communicatie..

Zelfactualisering

Het vergroten van zelfinzicht zorgt ervoor dat medewerkers zelf zorg dragen voor de optimale ontwikkeling van hun capaciteiten en talenten. Dit komt de organisatie ten goede. Zelfontwikkeling en optimale prestaties gaan uitstekend samen.

Onze visie

Zonder enige vorm van zingeving (doelen, missie en visie) kiezen de meeste mensen de weg van de minste weerstand. Ze mijden risico, wat een natuurlijk mechanisme is. Risico‚Äôs nemen is noodzakelijk om nieuwe talenten tot ontwikkeling te brengen, zowel individueel als in groepsverband.  Als mensen zich veilig genoeg voelen om zich buiten hun comfortzone te begeven, dan kunnen ze zich ontwikkelen. Dat is de basis voorwaarde voor effectiever communiceren en leiderschap.

Voor wie werken we?

1.

Leidinggevenden
Via een" 8 steps to leadership" programma bieden we een individueel, strategisch leiderschap programma voor CEO en leden van het management team.

Team coaching van CEO en management team bieden we in een " op maat" programma, afhankelijk van vraag en behoefte.

2.

Medewerkers
In de organisatie kunnen medewerkers worden geholpen met communicatie en persoonlijk leiderschap via feedback gesprekken , functioneringsgesprekken en persoonlijke, individuele of groeps coaching op specifieke werkgebieden die worden aangegeven door de leidinggevenden. 

3.

Zelfstandig Business Professionals
Iedere business professional die aan zijn performance wil werken kan bij ons een ontwikkelprogramma volgen, waarin gewerkt wordt aan doelen, behoeften en waarden.

4.

Divisies van internationale ondernemingen

5.

MKB organisaties (van 50+ medewerkers) 

De hamvraag bij leren en ontwikkelen: hoe zorg je ervoor dat medewerkers gemotiveerd raken en blijven om zichzelf te ontwikkelen? Wij gingen in gesprek met Lajos Barsony, expert op het gebied van coaching en ontwikkeling. 


Volgens Lajos zijn er 3 onderdelen die medewerkers in hun werk zoeken en die invloed hebben op de motivatie die medewerkers hebben.

Copyright Barsony & Partners 

  |