Over Ons

Praktische aanpak van Barsony & Partners


We zijn gespecialiseerd in het verbeteren van menselijke relaties en we hebben veel verstand van groepsdynamica. We richten ons op mensen in organisaties beter laten samenwerken, zodat ze effectiever worden in hun werk. We bevorderen blijvende ge​dragsveranderingen.

Oprichter en managing partner
Lajos Barsony:

Full time hotel business professional (1983-1994). Zelfstandig personal coach (1994-2016). Executive business coach en developer (2017-heden). 

Lajos heeft een attente en dienstverlenende houding naar mensen in organisaties. Hij ontdekt snel en feilloos wat de ontwikkelingspunten zijn voor zijn opdrachtgevers. Hij heeft een loopbaan als personal coach achter de rug, waarin hij business professionals op een zeer persoonlijke en effectieve manier heeft geholpen om hun leven beter op de rit te krijgen.

Leidinggevenden en werknemers kunnen van hem en zijn partners leren om meer authentiek te zijn in hun gedrag en daardoor beter te presteren in hun organisatie. Als managing partner moedigt hij zijn opdrachtgevers aan te investeren in ontspanning en wederzijds vertrouwen. 

Barsony & Partners, Executive Business Coaching en Development vertegenwoordigt een frisse, vernieuwende visie op ondernemen, waarin mensen van diverse niveaus, karakters, functies en culturen kunnen werken aan het verbeteren van hun business performance.

Lajos Barsony

Blije, succesvolle ondernemers
met overzicht & rust.

Onze visie:

De kernwaarden van ons bedrijf die we graag met onze klanten delen.

Zonder enige vorm van zingeving (doelen, missie en visie) kiezen de meeste mensen de weg van de minste weerstand. Ze mijden risico, wat een natuurlijk mechanisme is. Risico’s nemen is noodzakelijk om nieuwe talenten tot ontwikkeling te brengen, zowel individueel als in groepsverband.
Als mensen zich veilig genoeg voelen om zich buiten hun comfortzone te begeven, dan kunnen ze zich ontwikkelen. Dat is de basis voorwaarde voor effectiever communiceren en leiderschap. 

Autonomie
We zien het als noodzaak om medewerkers in hun baan zo veel mogelijk vrijheid te geven om het werk te organiseren naar eigen inzicht. Dit betekent dat mensen als volwaardig worden gezien en veel meer hun talenten zullen benutten.

Verbinden
Dit vraagt om anders leren samenwerken. Door met respect naar elkaar te luisteren, te leren elkaar te vertrouwen en door te proberen eerst de ander te begrijpen wordt het nieuwe samenwerken mogelijk.

Positief selecteren.
We leren mensen in organisaties bewust aandacht te geven aan de positieve gedachten die ze hebben over andere mensen en situaties.

Leren loslaten
Met succes afstand nemen van de eigen positie en in de schoenen van de ander gaan staan is de beste investering in een betere communicatie.

Zelfactualisering
Het vergroten van zelfinzicht zorgt ervoor dat medewerkers zelf zorg dragen voor de optimale ontwikkeling van hun capaciteiten en talenten. Dit komt de organisatie ten goede. Zelfontwikkeling en optimale prestaties gaan uitstekend samen.

Voor wie werken w​​​​​​​e?

MKB organisaties (van 50+ medewerkers) en divisies van internationale ondernemingen

Leidinggevenden
Via een" 8 steps to leadership" programma bieden we een individueel, strategisch leiderschap programma voor CEO en leden van het management team.

Team coaching van CEO en management team bieden we in een " op maat" programma, afhankelijk van vraag en behoefte.

Medewerkers
In de organisatie kunnen medewerkers worden geholpen met communicatie en persoonlijk leiderschap via feedback gesprekken , functioneringsgesprekken en persoonlijke, individuele of groeps coaching op specifieke werkgebieden die worden aangegeven door de leidinggevenden.

Zelfstandig Business Professionals
Iedere business professional die aan zijn performance wil werken kan bij ons een ontwikkelprogramma volgen, waarin gewerkt wordt aan doelen, behoeften en waarden.