Doelgroepen

Onze doelgroep zijn MKB organisaties (van 50+ medewerkers) en divisies van internationale ondernemingen (50 – 5000 medewerkers).

We richten ons op de CEO die verantwoording aflegt aan de aandeelhouders of zelf omzetverantwoordelijk is.

Via een programma dat we met de CEO samenstellen, bieden we coaching en ontwikkeling aan alle medewerkers die leidinggevend zijn (management teams, zelfstandige specialisten, leveranciers).

Met ons doelgroepenbeleid houden we er rekening mee dat de ene organisatie volledig andere behoeften kan hebben dan de andere, maar in de kern blijven zingeving en de manier waarop het werk wordt beleefd een leidraad in ons beleid. Mensen ontwikkelen zich volgens een logisch patroon gradueel naar een hoger niveau van functioneren als op een lager niveau de behoeften zijn bevredigd. We werken vanuit dit principe.

Wilt u weten wat we voor uw bedrijf kunen doen?
Kopje koffie?

Barsony & Partners © 2017 | PRIVACY STATEMENTWebdesign: Web Made Easy