Diensten


1. Excellent leren
 communiceren

Transparante communicatie tot stand brengen, miscommunicatie ophelderen. Zichtbaar maken van ergernissen en vooroordelen, want deze vormen een grote belemmering voor goede, gelijkwaardige communicatie.

2. Veilige
 bedrijfscontext creëren

Veilig leren bespreken van meningsverschillen en conflicten tussen werknemers in het algemeen en tussen mannen en vrouwen in het bijzonder. We gebruiken conflicten als leermomenten en als bron van informatie. We benadrukken het belang van leren om principieel te onderhandelen.


3. Omgaan met hiërarchie en structuur

Omgaan met hiërarchie en structuur in organisaties. Positief en flexibel leren kiezen hoe om te gaan met een bestaande bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur. Goede, bruikbare manieren vinden om eventueel onnodige zaken overboord te gooien, dient te worden aangemoedigd.  


4. Informatie management nieuwe stijl

Snel leren filteren van informatie stromen. Informatie effectief leren communiceren, met als doel adequaat inspelen op bestaande en nieuwe markten.

Hierboven staan een aantal vakgebieden waar wij trainingen in verzorgen. Deze zijn uitermate geschikt voor zowel Young als Senior professionals. 

Ondernemers en CEO's met ​hun MT krijgen op maat training.