Artikelen

Blog

Nieuw leiderschap in een nieuwe wereld.
Leiderschap vereist continu investeren in
mensen.

Nieuw leiderschap

We zijn met Barsony & Partners een bedrijf gestart in de executive business coaching en development, om het nieuwe leiderschap te propageren. We bieden gerichte coachingprogramma’s voor zelfontwikkeling en groei binnen functies en binnen organisaties.

Wat is nieuw leiderschap? En wat is die nieuwe wereld? En hoe investeer je in mensen op zo’n manier dat er werkelijk verbetering en verandering komt?

Leidinggeven nieuwe stijl heeft een paar flinke uitdagingen. Hoe doe je het in de praktijk, zodat het betere resultaten geeft dan voorheen? Ons uitgangspunt is dat medewerkers veel kunnen, hart voor de zaak hebben en graag meewerken om de doelen van de onderneming te halen. Ze hebben behoefte aan krachtige leidinggevenden, die helder aangeven wat er van hen wordt verwacht, en hen de mogelijkheid bieden om zelf initiatieven te ontplooien. En die hen daarbij motiveren en coachen. De CEO die dat doet, zal een betere verbinding maken met de werkvloer.

Aan het vertrekpunt en het aankomstpunt moet in de beginfase van de executive business coaching veel aandacht worden besteed. Gemiddeld genomen worden nieuwe ideeën voor verbeteringen niet goed voorbereid. Later wordt dan weer geconstateerd dat de nieuwe aanpak niet werkt. Maar het is eerder omgekeerd. Omdat er geen duidelijke vertrek- en aankomstpunten worden geformuleerd, komt men niet aan op de nieuwe bestemming: anders werken in een getransformeerde werkomgeving.

De tweede uitdaging is te formuleren wat de nieuwe wereld is. Alleen een mooi ontwerp voor de nieuwe organisatie en zoals ik ook wel CEO’s heb horen zeggen “we willen samen mooie dingen doen”, maken nog geen verandering mogelijk in uw organisatie. Mensen met hun eigen gewoontes in een nieuw ontworpen werkruimte zetten is niet voldoende om hen anders te laten handelen. De nieuwe werkomgeving moet goed worden gekoppeld aan een nieuwe werkwijze. De houding van mensen wordt mede bepaald door hun omgeving.

In de ‘oude wereld’ geeft urgentie of werkdruk aan hoeveel werk er moet worden gedaan en hoe er moet worden gewerkt om te kunnen voortbestaan. In de ‘nieuwe wereld’ is dat autonomie (vrijheid). Mensen die niet gemotiveerd zijn kunnen afgeleid raken en zich gaan vervelen. Dan hebben ze niet op de juiste manier leiding gekregen. Het proces van leiding geven wordt in de nieuwe wereld gekenmerkt door af te stemmen op de behoeften van werknemers en hun waarden. Door gerichte aandacht voor wat de werknemer nog niet begrijpt en uw vertrouwen in hem of haar, bouwt u als leidinggevende ook aan vertrouwen tussen de werknemers, waarbij men eerlijk durft te zijn tegen elkaar.

U voert als leidinggevende terugkoppelingsgesprekken, waarin de medewerkers hun klachten en moeilijkheden die ze ervaren aan u meedelen. In de nieuwe wereld is het volstrekt ontoereikend om alleen te meten. Voor optimale prestaties moet u uw mensen in de organisatie volledig kennen en begrijpen, zowel op de horizontale als verticale as.

De derde uitdaging is om continu te investeren in mensen. Er bestaat een enorme misvatting dat als je eenmaal als leidinggevende iets hebt bepaald en erover hebt gecommuniceerd, dat er dan een soort blijvende uitwerking van uw besluiten blijft bestaan. Uw taak is het proces steeds weer een impuls te geven door op een gelijkwaardige en dienstbare manier met uw medewerkers over de doelen van de organisatie te communiceren.

In dit verband denk ik vaak terug aan de hotellerie. De leidinggevenden waren niet alleen met zichzelf, maar ook met andere zaken dan hun medewerkers bezig. Dat had een belemmerende invloed op het performen van de groep. Mensen met lagere verantwoordelijkheden hebben meer en vaker aanmoediging nodig.

De CEO in een nieuwe wereld moet zijn aandacht verdelen tussen doelen en mensen, in een gelijke verhouding. Het is vrijwel zeker dat u uw eigen concentratie ook moet voeden en daarover spreken we met elkaar in de analysefase. We vragen u hoe u aan nieuwe energie komt, waardoor u het nieuwe leidinggeven kunt blijven opbrengen. Onderzoek met ons waar uw behoefte ligt.

Dit is een eerste blog en bedoeld als opstap naar het beschrijven van een nieuwe manier van werken in organisaties. Weerstanden zijn er in alle soorten en maten en het is vooral van belang dat u als leidinggevende met ons de uitdaging wilt aangaan om te onderzoeken hoe het resultaat wat u zich ten doel stelt, makkelijker, beter en met meer plezier kan worden behaald.

Wilt u weten wat we
voor uw bedrijf kunen doen?