Home

Menselijke maat Barsony & Partners

Onze missie is om organisaties te helpen met doelmatiger communiceren in werkrelaties en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap op het werk.

Wat kunnen we concreet voor u als CEO doen?

Excellente, doelmatigere communicatie helpen in te voeren in gesprekken op het werk.

Meehelpen creëren van een veilige werkomgeving en veilige werkrelaties.

Medewerkers en leidinggevenden bewuster te leren communiceren binnen bestaande hiërarchieën en structuren.

Iedereen in de organisatie leren functiegerelateerde, bruikbare informatie goed te filteren.

Onze aanpak 

  • Voor werknemers
  • Barsony & Partners realiseert in overleg met leidinggevenden maximale autonomie voor werknemers
  • We helpen met kwalitatief hoogwaardige verbindingen leggen tussen de diverse onderdelen van het bedrijf. We coachen medewerkers in het aangaan en onderhouden van uitstekende relaties op de verticale as (hiërarchisch) en op de horizontale as. 
  • We stimuleren dat medewerkers zich bewust te worden van onbewuste patronen in de interactie met collega’s en leidinggevenden
  • Voor leidinggevenden
  • We werken op persoonlijk, individueel en functioneel niveau met CEO en leidinggevenden aan het verbeteren van de communicatie en persoonlijk leiderschap in de vorm van individuele coaching trajecten.

    In een serie effectieve, strategische sessies brengen we knelpunten, onbewuste overtuigingen en gewenste business performance building onder de aandacht. We werken de belemmeringen uit met de leidinggevende en zorgen ervoor dat persoonlijke doelen worden gerealiseerd. Hierbij wordt aandacht gegeven aan behoeften en waarden die de leidinggevende heeft voor zijn of haar organisatie.

-
95% van alle communicatie wordt aangestuurd door onbewuste overtuigingen. Het helder krijgen van overtuigingen heeft direct positieve impact op de kwaliteit van communicatie. Kwaliteit verbeteren van de communicatie bevordert het prestatie niveau van de hele onderneming, doordat de onderlinge communicatie lijnen tussen leidinggevenden en werknemers beter worden benut.
-

We werken met de menselijke maat. Wat houdt dat precies in?

We stellen een werkplan op, waarbij we er rekening mee houden dat medewerkers tijd nodig hebben om nieuwe dingen goed te kunnen verwerken en te verankeren in hun dagelijks handelen. Dat er tijd wordt gemaakt voor ontwikkeling, bepaalt eenvoudig gezegd, de kans van slagen.

Wat is hiervoor nodig?

De bereidheid van leidinggevenden om diepgaander in de kwaliteit van werkrelaties te investeren en in alle lagen van de organisatie door te voeren. Hierdoor kunnen bedrijven hun organisatie tot een groter sociaaleconomisch succes maken.

En waarom werkt dit beter voor uw organisatie?

Het leidt tot vloeiend functioneren van alle mensen in uw organisatie.

Artikelen

Hoe verhoog je de leermotivatie van medewerkers?

De hamvraag bij leren en ontwikkelen: hoe zorg

Hoe u betere communicatie inzet als leider

Hoe u betere communicatie inzet als leider Door:

Hoe verbeter ik mijn communicatieve vaardigheden?

Hoe verbeter ik mijn communicatieve vaardigheden? Door: Lajos

Hoe beginnen we?

Analyse en een quickscan.

Dit is een gesprek op kantoor, waarin we met CEO en leidinggevenden praten en een raamwerk opstellen voor de gewenste veranderingen in de organisatie.

Contact

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem direct contact met ons op.


020 67 21 00606 261 261 50